Faktura

Tysneskraft vert fakturert etterskotsvis, saman med nettleiga frå Tysnes Kraftlag SA.

Alle som nyttar meir enn 4000 kWh per år, får avrekning kvar månad.

Kundar som nyttar mindre enn 4000 kWh per år, får avrekning annankvar månad.

Små anlegg som nyttar mindre enn 500 kWh per år kan avtale å få avrekning 2 gonger per år.

Les meir om faktura, målaravlesing osv. på sidene våre om Nett.