Kraftprodukt

Me kan per i dag tilby eit kraftprodukt, "Tysneskraft" 

Tysneskraft

Tysneskraft er det kraftproduktet me leverer til kundar på Tysnes. Dette er eit produkt som føl områdeprisen, som er den prisen me får krafta kjøpt inn til Tysnes for. Tysneskraft vert prissett i ettertid ein gong for månaden, når me veit vår kostnad med å få levert krafta til deg som kunde. Dette er altså eit spot-produkt som endrar pris etter kva marknadsprisen er.