Meld flytting

Du kan melda flytting ved hjelp av skjemaet under.

Anleggsopplysningar
Opplysningar om den som flyttar ut
Opplysningar om den som flyttar inn